Стаж в САЩ "Деловодител"

Маркирай като спам несистематизиран дублиран изтекла обидна

Published date: 20/07/2017
  • Страна: Bulgaria

Счетоводен отдел на компания в областта на консултантските услуги в Сан Франциско, САЩ обявява стажантско място за позиция деловодител. Продължителността на стажа е от 12 до 18 месеца. Стажът е платен- 1200$/месец за първите 3 месеца и 1500/$ за последващия период. Програмата дава възможност за усъвършенстване и развитие на познанията и уменията в областта на счетоводните услуги във водеща американска компания, изготвяне на месечни и годишни отчети, пейрол, данъчни справки и всички процеси и документация свързани с това.
При успешно приключване на програмата, стажантите имат възможност да получат препоръки и сертификат.
Осигурено е съдейтсвие за квартира.
Изискват се владеене на английски език, добра компютърна грамотност. Кандидатите трябва да са учащи след 2ри курс или завършили висше образование в сферата на финансите и счетоводството, трябва да са организирани и със силно развито чувство за точност и отговорност.

Сподели